Repetytorium maturalne angielski – w czasie przygotowań do matury

Repetytorium maturalne angielski – w czasie przygotowań do matury

Korzystanie z pomocy naukowych jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku przygotowań do egzaminu, czy też mniejszego sprawdzianu naszej wiedzy. Dzięki pomocom naukowym takim jak repetytoria, czy też specjalistycznie dobierane zbiory zadań możemy lepiej zapoznać się z daną tematyką i w ten sposób zdobyć wiedzę, która może zaważyć nad tym, czym zdamy dany egzamin lub pomóc nam zdobyć większą ilość punktów, które mogą być kluczem np. do uzyskania stypendium, czy też do dostania się do danej uczelni. Wiele zależy tutaj od zaangażowania ucznia. Książka, która zawiera masę informacji jest bezużyteczna, jeżeli dany uczeń ma nieodpowiednie podejście do nauki. Dobrym rozwiązaniem w wielu przypadkach jest regularna nauka, którą rozpoczniemy od przypomnienia sobie, czy też poznania – samych podstaw. Jeżeli będziemy już mieli “bazę” w postaci podstawowych informacji, to będziemy mogli zacząć pracę z coraz to trudniejszym materiałem, który w wielu przypadkach pozwoli nam rozwiązywać zadania, które na egzaminach są najlepiej punktowane. Warto działać w ten sposób i stopniowo poszerzać zakres swojej wiedzy.

Egzamin maturalny

Jednym z najważniejszych egzaminów, który czeka wielu uczniów jest matura. Przygotowanie do matury jest bardzo istotne i ma bezpośredni wpływ na uzyskany wynik. Uczeń powinien sumiennie przypominać sobie zdobytą wiedzę w zakresie danego przedmiotu, ale też odpowiednio nadrabiać braki. Dzięki temu będzie gotowy na rozwiązywanie wielu rodzajów zadań, które mogą spotkać go na finalnej maturze. Każdy maturzysta musi wybrać język obcy, z którego będzie zdawał swój egzamin. Częstym wyborem jest tutaj język angielski.

Praca z książką

Maturzysta, który chce odpowiednio przygotować się do matury pod kątem języka angielskiego powinien wyposażyć się w repetytorium maturalne. Dzięki pracy z tą książką będzie w stanie poznać typy zadań, oraz wymagany materiał, który zobaczy na maturze. Regularna praca w domu, która polega na analizie i rozwiązywaniu przykładów zadań maturalnych – przynosi bardzo dobre rezultaty w postaci wysokiego wyniku na finalnej maturze.

Repetytorium maturalne angielski

Repetytorium maturalne angielski

Do przygotowania się na egzamin maturalny uczniom przydadzą się materiały w postaci repetytoriów języka angielskiego do samodzielnej nauki, które sprawdzają poziom umiejętności na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

“Matura. Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony”

– w książce znajdziemy polecenia skonstruowane w taki sposób, że będą odpowiednie dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Repetytorium uczy słownictwa, które jest systematycznie utrwalane i poszerzane w kontekście zadań egzaminacyjnych. Reguły gramatyczne zostały zestawione wraz z ćwiczeniami, do których na końcu książki znajdziemy odpowiedzi.

“Longman Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy”

– książka uzupełnia i porządkuje wiedzę z języka angielskiego w zakresie podstawowym. Zamieszczono odpowiednią ilość poleceń w celu wyćwiczenia techniki rozwiązywania zadań na egzaminie maturalnym. Podręcznik zawiera swój interaktywny odpowiednik, w którym znajdziemy treningi maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego. W repetytorium umieszczono modelowe przykłady wszystkich wypowiedzi pisemnych jakie możemy znaleźć na maturze. Na podstawie gotowych arkuszy egzaminacyjnych dokładnie opisane zostały wszystkie typy zadań, testowane w nich umiejętności oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas ich rozwiązywania.

“Longman Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony”

– książka jest w pełni zgodna z obowiązującą podstawą programową. Zawiera wersję interaktywną z tematyczną listą słów nagranych w formacie mp3 oraz lekcje o kulturze krajów anglojęzycznych. Układ sekcji w repetytorium został umieszczony w takiej kolejności jaka występuje na egzaminie maturalnym, wszystkie sekcje zamieszczono z przykładowymi zadaniami. Gramatyka przedstawiona została w czytelnych tabelach, wszystkie informacje objaśniające rozwiązywane zadania zapisane zostały w języku polskim. Każde zagadnienie występuje wraz z ćwiczeniami utrwalającymi.